OMFATTENDE SERVICE & EFTERSYN

Hos Portcenter Sjælland udfører vi portservice på alle typer porte fra alle fabrikanter for både privat- og erhvervskunder. Vi sætter en ære i at have tilfredse kunder, så vi giver naturligvis fuld garanti på vores arbejde.

Ring til tlf. 22 82 85 27, hvis du ønsker at få et uforpligtende tilbud på portservice.

Periodisk eftersyn og omfattende portservice
Jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 832/98 & 14 skal periodiske eftersyn udføres af sagkyndige teknikere mindst en gang om året. Portcenter Sjælland tilbyder en omfattende service og eftersyn af din port

Serviceaftale

Det er muligt at indgå en fast serviceaftale med Portcenter Sjælland, hvis det ønskes. Her tilbyder vi dig en fast pris for portservice og vedligeholdelse, og vi sørger for, at din port hele tiden lever op til Arbejdstilsynets regler. En fast serviceaftale give dig optimal sikkerhed, og en fast vedligeholdelse er med til at forlænge portens levetid.

Bestil portservice hos os!

Hvis du ønsker at bestille en portserivce, eller hvis du ønsker yderligere informationer, er du meget velkommen til at kontakte Portcenter Sjælland. Vi kan kontaktes på tlf. 22 82 85 27 eller via vores mail port@portcentersjaelland.dk.

SERVICEAFTALE: Hvis sikkerhed, levetid og driftssikkerhed betyder noget for dig! Klik her

LOVKRAV

  • Arbejdstilsynet kræver at porte skal efterses regelmæssigt efter leverandørens anvisninger.
  • Dog er det arbejdstilsynets praksis at regelmæssigt er minimum er hver 12. måned.
  • Det årlige porteftersyn skal bl.a. forhindre arbejdsulykker som følge af defekte porte.
  • Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger.
  • Resultaterne af et eftersyn skal for industriporte registreres og opbevares i en passende periode. De skal være tilgængelige for Arbejdstilsynet.
  • Hvis fjederen sprænger kan en tung port styrte ned og i værste fald resultere i alvorlige arbejdsulykker.
  • Arbejdstilsynet kræver derfor at alle manuelle og mekaniske porte, hvor motoren kan kobles fri, skal være udstyret med en fjederbrudssikring
  • Arbejdstilsynet kræver at vinduer i porte med almindeligt glas og fare for personskade, på grund af faldende glassplinter, skal udskiftes med akrylvinduer.
  • Arbejdstilsynet har fra 2008 skærpet fokus på porte af ældre dato for at sikre at også de overholder gældende vejledninger.
  • Portcenter Sjælland arbejder selvfølgelig efter arbejdstilsynets krav og anbefalinger og opfordrer derfor portejere til at kontakte os, hvis de er i tvivl om, hvorvidt deres porte overholder gældende regler eller bare ønsker et godt tilbud på det årlige eftersyn…

Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt

Send en mail